JP Komunalno
GIS

Geografski Informacioni Sistem JP Komunalno Brčko

Dobro došli na stranice GIS-a JP „Komunalno Brčko“

Geografski informacioni sistem komunalnih uređaja (GIS) JP „Komunalno Brčko“ je sistem u kojem se objedinjuju, čuvaju i ažuriraju prostorni i numerički podaci o katastrima elektroenergetske, vodovodne i kanalizacione mreže, sa pratećim objektima i armaturama. JP „Komunalno Brčko“ je digitalizovalo kompletnu infrastrukturu kojom upravlja u oblasti elektrodistribucije, vodosnabdijevanja, kanalizacione mreže i javne čistoće kroz Geografski informacioni sistem.

Sadržaj GIS-a su modeli: adresni model, model elektrodistribucija, model vodovoda, model kanalizacije i model otpada. Modeli sadrže georeferencirane avionske snimke iz 2009.godine, topografske karte i digitalni katastarski plan iz 2011. godine. Podaci u GIS-u su nastali postupcima digitalizacije CAD crteža, preuzetih od Odjeljenja za javni registar i korisnika komunalne infrastrukture. Dio podataka je preuzet iz sadržaja geodetskih elaborata, projektne dokumentacije i iz evidencija korisnika komunalnih uređaja. Određeni broj komunalnih uređaja je geodetski snimljen i potom digitalizovan, a svi se podaci vode u jedinstvenoj bazi podataka, kao i izvor podataka.

Ova web publikacija obezbjeđuje vizuelizaciju grafičkih i numeričkih podataka o elektro vodovima, trafo stanicama, svjetiljkama, elektrostubovima, vodovodnim cjevovodima, hidrantima, kanalizacionim cjevovodima, kanalizacionim revizionim oknima, ulicama i kućnim brojevima, lokacijama kontejnera za otpad i zelenim površinama. Modeli komunalnih uređaja su prikazani preko katastarskih podloga i ortofoto snimaka. U svakom modelu podaci su prikazani slojevito sa mogućnošću uključenja i isključenja pojedinih slojeva.

Pristup GIS-u komunalnih uređaja JP „Komunalno Brčko“ mogu da ostvare svi koji imaju pristup internetu, a od posebnog značaja je za pojedince, institucije i preduzeća koja se na bilo koji način bave prostorom, odnosno upravljanjem i eksploatacijom prostornih objekata, koji se odnose na prostorno planiranje, građevinsko i drugo zemljište, putnu i željezničku mrežu, vodovod, kanalizaciju, elektrodistribuciju, gasifikaciju, telekomunikaciju, toplovod, ekologiju, zelenilo i javne površine, poljoprivredu, šumarstvo i drugo.

Detaljnija objašnjenja data su na tematskim stranicama.

Moj Racun
BSC

Podaci u sistemu nemaju službeni karakter ni bilo kakvu pravnu snagu. Podaci koji se ovdje prezentuju kroz GIS JP „Komunalno Brčko“ su primarno informativnog karaktera i predstavljaju grafički prikaz stanja, te se informacije i podaci koji se nalaze u GIS-u mogu koristiti u informativne svrhe. U slučaju bilo kakvih razlika ili nesuglasica mjerodavno je stanje podataka u službenim evidencijama nadležnih institucija koje vode i održavaju podatke u skladu sa zakonskim odredbama.

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH 2015
Zabranjeno kopiranje, sva prava zadržana