GIS

Geografski Informacioni Sistem JP Komunalno Brčko

Adresni model

GIS
Planovi i tematske karte
GIS
Adresni model

Na ovoj stranici nalaze se digitalni adresni model Brčko distrikta BiH, koji sadrži podatke o putevima (ose puteva), kućnim brojevima i naseljima. Baze prostornih i numeričkih podatka o navedenim objektima smještene su u Oracle bazu podataka.

Digitalni model nastao je postupcima digitalizacije osa ulica preko orto foto snimka i digitalnog katastarskog plana.

Model je u potpunosti topološki definisan, a za svaki element Modela kreirana je adekvatna atributna-opisna baza podataka. To su prije svega nazivi i šifre ulica usaglašeni sa relevantnim odjeljenjima Vlade Brčko distrikta BiH, zatim dužine i širine ulica, kategorizacija, vrsta podloge, trotoari i drugi objekti.

Za pregledanje ovog modela koristimo georeferencirane orto foto podatke na obuhvatu Distrikta, digitalni katastarski plan i topografske karte na obuhvatu Distrikta. Model se redovno ažurira.

Moj Racun
BSC

Podaci u sistemu nemaju službeni karakter ni bilo kakvu pravnu snagu. Podaci koji se ovdje prezentuju kroz GIS JP „Komunalno Brčko“ su primarno informativnog karaktera i predstavljaju grafički prikaz stanja, te se informacije i podaci koji se nalaze u GIS-u mogu koristiti u informativne svrhe. U slučaju bilo kakvih razlika ili nesuglasica mjerodavno je stanje podataka u službenim evidencijama nadležnih institucija koje vode i održavaju podatke u skladu sa zakonskim odredbama.

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH 2015
Zabranjeno kopiranje, sva prava zadržana