JP Komunalno
GIS

Geografski Informacioni Sistem JP Komunalno Brčko

Model čistoća

GIS
Planovi i tematske karte
GIS
Model čistoća

Digitalni katastarski plan, odnosno model čistoće, odnosi se na održavanje javnih površina, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, sadrži podatke o javnim površinama, punktovima za sakupljanje otpada, korpicama za otpatke i stablima. Baza prostornih i numeričkih podatka o svim navedenim objektima je Oracle.

Model je nastao kombinovano, uspostavljanjem digitalnog modela ulica, koji sadrži dužine i površine ulica, podatke o svim asfaltnim i zelenim površinama koje se održavaju. Paralelno u model su uneseni punktovi za sakupljanje komunalnog otpada, te korpice za otpatke postavljene u gradskoj zoni. U bazi se vodi evidencija o svim izvorima podataka za svaki pojedini elemenat modela.

Kao podloga za pregledanje katastra koristi se adresni model, odnosno prostorni digitalni model ulica, kućnih brojeva i naselja. Kao model terena preko kojeg se ovaj katastar pregleda, koristimo georeferencirane orto foto podatke na obuhvatu Distrikta, digitalni katastarski plan i topografske karte na obuhvatu Distrikta.

Model je u potpunosti topološki definisan, a za svaki elemenat kreirana je adekvatna atributna-opisna baza podataka.To su prije svega broj kontejnera na punktovima, kapacitet punktova, adrese, izvor podataka itd.

Moj Racun
BSC

Podaci u sistemu nemaju službeni karakter ni bilo kakvu pravnu snagu. Podaci koji se ovdje prezentuju kroz GIS JP „Komunalno Brčko“ su primarno informativnog karaktera i predstavljaju grafički prikaz stanja, te se informacije i podaci koji se nalaze u GIS-u mogu koristiti u informativne svrhe. U slučaju bilo kakvih razlika ili nesuglasica mjerodavno je stanje podataka u službenim evidencijama nadležnih institucija koje vode i održavaju podatke u skladu sa zakonskim odredbama.

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH 2015
Zabranjeno kopiranje, sva prava zadržana