JP Komunalno
GIS

Geografski Informacioni Sistem JP Komunalno Brčko

Model elektrodistribucije

GIS
Planovi i tematske karte
GIS
Model elektro mreže

Digitalni katastarski plan, odnosno model elektrodistribucije sadrži podatke o elektrovodovima, trafo stanicama, stubovima, svjetiljkama i rasvjeti, oknima, spojnicama, uređajima za upravljanje svjetlosnim signalima i ostalim objektima i armaturama na elektro mreži.

Digitalni katastar nastao je postupcima digitalizacije cad crteža, preuzetih od Odjeljenja za javni registar Brčko distrikta BiH. Određeni dio sadržaja je geodetski sniman i potom digitalizovan u jedinstvenoj bazi GIS-a. Dio podataka je preuzet i sa geodetskih elaborata u papirnoj formi na način da su unošene koordinate lomnih tačaka i potom izvršena digitalizacija. U bazi se vodi evidencija o svim izvorima podataka za svaki pojedini elemenat modela.

Kao podloga za pregledanje katastra koristi se adresni model, odnosno prostorni digitalni model ulica, kućnih brojeva i naselja. Kao model terena preko kojeg se ovaj katastar pregleda, koristimo georeferencirane orto foto podatke na obuhvatu Distrikta, digitalni katastarski plan i topografske karte na obuhvatu Distrikta.

Model je u potpunosti topološki definisan, a za svaki elemenat kreirana je adekvatna atributna-opisna baza podataka. To su prije svega katastarske oznake, dužina, tip, namjena, napon, godina ugradnje, pripadnost ulicama, itd.

Moj Racun
BSC

Podaci u sistemu nemaju službeni karakter ni bilo kakvu pravnu snagu. Podaci koji se ovdje prezentuju kroz GIS JP „Komunalno Brčko“ su primarno informativnog karaktera i predstavljaju grafički prikaz stanja, te se informacije i podaci koji se nalaze u GIS-u mogu koristiti u informativne svrhe. U slučaju bilo kakvih razlika ili nesuglasica mjerodavno je stanje podataka u službenim evidencijama nadležnih institucija koje vode i održavaju podatke u skladu sa zakonskim odredbama.

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH 2015
Zabranjeno kopiranje, sva prava zadržana