JP Komunalno
GIS

Geografski Informacioni Sistem JP Komunalno Brčko

GIS pomoć

Geografski informacioni sistem komunalnih uređaja (GIS) Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH obuhvata podatke i informacije o infrastrukturi kojom preduzeće upravlja u oblastima elektrodistribucije, vodosnabdijevanja, kanalizacione mreže i javne čistoće, te ova web stranica obezbjeđuje vizuelizaciju grafičkih i numeričkih podataka o objektima i armaturama u navedenim oblastima.

Web GIS stranica je javna, mogu je koristiti pojedinci, instutucije, udruženja, organizacije itd., i to za informativne potrebe o elektrovodovima, vodovodnim cijevima, pozicijama kantica za otpatke i brojnim drugim objektima. Podaci su koji se nalaze na web GIS stranici su tačni, ali nisu mjerodavni za korišćenje u službene svrhe van JP „Komunalno Brčko“. Više o korištenju web stranice u uputstvu za korisnike.

U slučaju dodatnih informacija i pojašnjenja, kao i sugestija i komentara, molimo Vas da pošaljete e-mail na gis@komunalno.ba

Moj Racun
BSC

Podaci u sistemu nemaju službeni karakter ni bilo kakvu pravnu snagu. Podaci koji se ovdje prezentuju kroz GIS JP „Komunalno Brčko“ su primarno informativnog karaktera i predstavljaju grafički prikaz stanja, te se informacije i podaci koji se nalaze u GIS-u mogu koristiti u informativne svrhe. U slučaju bilo kakvih razlika ili nesuglasica mjerodavno je stanje podataka u službenim evidencijama nadležnih institucija koje vode i održavaju podatke u skladu sa zakonskim odredbama.

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH 2015
Zabranjeno kopiranje, sva prava zadržana